Thanh truyền động dập lỗ sẵn

16.50027.500 15.67526.125

Đã bán: 75

Thanh truyền động là một thanh dùng để kết nối: Đầu biên với các bộ khóa đa điểm, đầu biên với đầu chia đa điểm, hoặc dùng để nối các loại chốt đẩy chốt bật nối. Thanh truyền này được làm bằng hợp kim nhôm, có dập lỗ sẵn.

Thanh truyền động dập lỗ sẵn
GIỎ HÀNG
0